Poza tworzeniem symulacji organizuję szkolenia miękkie, do udziału w których zachęcam:

– Cykl szkolenia menedżerów produkcji w sektorach farmaceutycznych, budowlanych, narzędziowych a także innych typowo wytwórczych
– Zarządzanie zespołem w hierarchicznej strukturze organizacyjnym na przykładzie wiodących firm motoryzacyjnych
– Wyjazdy team building dla mistrzów i brygadzistów w zakładach wytwórczych
– Wielowątkowe rozwiązywanie problemów – najpopularniejsze rozwiązania i podstawowe działania
– Nadzorowanie procesów wytwórczych w organizacjach produkcyjnych
– Wpływ matrycy Pięciu Esek na pracę w zespole produkcyjnym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów organizuje również inne warsztaty z wymenionej tu specjalizacji:

– kierowanie w przedsiębiorstwie
– kreatywne myślenie w grupie
– radzenie sobie ze stresem
– coaching, mentoring i zadania trenera wewnętrznego
– zarządzanie procesami i ich optymalizacja
Gorąco zapraszam Państwa do korespondencji ze mną!