Wszystkim niżej wymienionym z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Wyonawczej za czas poświęcony na mecenat merytoryczny – podpisano: Waldemar Czapla, Anatol Jamiński, Adrian Walasek i Gwidon Skubiszewski

 • IV Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa „Jesienne Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne okulistyczne”
 • Ogólnopolski Kurs Specjalistów branży energetyki Wyjazdy Integracyjne i Team Building gry przygodowe
 • II Kursokonferecja HR team building „Logistyka 2016. Logistyka w naukach o zarządzaniu”.
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Dydaktyczno-tecniczna „Modelowanie podróży jak również prognozowanie ruchu – Modelling 2016″
 • IX Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka jak również przemysł – metod spektroskopowe w praktyce, nieznane dotąd opcje i warianty badawcze i możliwości”
 • I Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Warsztat Seminaryjny team building – Żywienie w Chorobach Cywilizacyjnych
 • Kursokonferecja HR team building pt. Szkoła wyższa dziś. obszary badawcze , potrzeby, perspektywy
 • II Polski Rajd Ekologiczny z konferencją naukową pt.: „Pojazdy przyszłości”
 • Komputerowe Wspomaganie Nauki jak również Techniki, XII Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Publicystyczne CAX’2015
 • VI Konferencja Naukowo-tecniczna FUELS’ ZOOM 2015 – Paliwa XXI wieku
 • III Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building Młodych Badaczy „Aplikacyjność badań geograficznych”
 • IV konferencję naukową imienia gen. bryg. dr hab. med. Wojciecha Lubińskiego „Zanieczyszczenie środowiska a choroby płuc jak również układu krążenia”
 • „Rewolucje we współczesnej Nauce”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Międzyuczelniana akademicka Praktyczne Warsztaty biznesowe team building „Język – Teatr – Literatura XI”