Zawiadamiamy że w ramach funduszu unijnego „Warmińsko Mazurski Program Infrastrukturalny” do finalnego etapu dostały się tu wymienione aplikacje:

 • wypracowanie elektronicznej e-platformy farmaceutycznej do prezentacji i wyszukiwania ofert aptek, hurtowni farmaceutycznych i producentów – warsztaty handlowe
 • stworzenie kompleksowego cyfrowego serwisu przewodnika turystycznego po świecie – szkolenia handlowe
 • Szkolenia HR W Kielcach – szkolenia pracownicze
 • stworzenie osystemowania dla branży hotelarskiej dla zarządzania hotelem, umożliwiające rezerwację on-line z mechanizmem geolokalizacji – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie portalu Onkologia-onlinepl nowej specjalistycznej e-usługi z dziedziny onkologii – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu aukcyjnego wspierającego cele charytatywne – treningi firmowe
 • stworzenie, wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci bezobsługowego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution – warsztaty HR
 • wzrost konkurencyjności poprzez wynalazki i innowacje produktowe – warsztaty z komunikacji
 • zintegrowane rozwiązanie B2B oparte na dwóch procesach Zeus i Westa – treningi handlowe
 • kontrola efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – warsztaty z przywództwa
 • weryfikacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez uruchomienie systemu B2B – szkolenia handlowe
 • zaudytowanie i uruchomienie nowoczesnej technologii produkcji pianki drobnokomórkowej PUR metodą nieciągłą w rurach preizolowanych – warsztaty z przywództwa
 • Biuro realizacji planów modułów optocyfrowych z wykorzystaniem e-technik – szkolenia z delegowania
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale nowoczesnym – treningi HR
 • Dostęp do Internetu szansą na lepszy start w przyszłość – warsztaty zamkniete
 • ECOTECH – COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja – szkolenia z asertywności
 • Ekspansja na rynek Rumuński i Bułgarski szansą intensyfikacji dla firmy Signum spzoo – szkolenia z delegowania