Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Małopolski Fundusz Infrastrukturalny” do czwartego etapu dopuszczono niżej wymienione granty:

 • wypracowanie mobilnego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – treningi handlowe
 • Zamknięte Kursy Dla Kierowników – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie platformy B2b dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu cyfrowego, pośredniczącego w odzyskiwaniu części kwot, wydawanych przez internautów w transakcjach on-line – treningi z przywództwa
 • stworzenie serwisu OniOna w ramach portalu edukacyjnego – treningi z konfliktów
 • zbudowanie technologicznego vortalu conowegopl – szkolenia zamkniete
 • wzrost innowacyjności i efektywności procesów biznesowych poprzez integrację procesów informatycznych współpracujących przedsiębiorstw – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie udziału eksportu oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami – warsztaty menedżerskie
 • ”sporządzenie i implementacja technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – szkolenia z zarządzania projektem
 • standaryzacja i usprawnienie działań obsługowo – sprzedażowych przy rezerwacjach hoteli i imprez dla klientów biznesowych STAYPOLAND – szkolenia sprzedażowe
 • badanie i uruchomienie do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – treningi firmowe
 • Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym – szkolenia z delegowania
 • Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi modelu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych – treningi zamkniete
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJĄCE PRZEDSIĘBIORCĘ DO POZYSKANIA INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH O CHARAKTERZE UDZIAŁOWYM POPRZEZ DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki wielkogabarytowych blach i profili – warsztaty biznesowe
 • multimedialna wymiana informacji pomiędzy parnerami w biznesie szansą na rozwój firmy Med-All – treningi miekkie