…CIąg dalszy z poprzedniego tygodniaW wielu firmach co pewien okres czasu wykonuje się oceny pracowników, których celem będzie weryfikacja ich umiejętności oraz zaangażowania. Tego typu oceny są uważane za bardzo ważny element w zarządzaniu ludzkimi zasobami, dając spore podstawy do tego, żeby powiększać wydajność i efektywność codziennych zajęć.Każda bez wyjątku gospodarka jeżeli chce zachować konkurencyjność… Read the full article